Veletrh ENVIBRNO

Odštěpný závod HENNLICH ENGINEERING se zúčastní veletrhu ENVIBRNO.

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí se bude letos konat ve dnech 24.-27.4.2012 v prostorách výstaviště Brno. 

Odštěpný závod HENNLICH ENGINEERING bude propagovat produkty Mlžná děla, Filtrační jednotky a Paketovací lisy pro lisování odpadu.

Mlžné dělo je zařízení, které slouží pro výkonné rozprašování vody, popřípadě kapalných směsí. Mlžné dělo vytváří velmi jemnou mlhovinu, která je unášena silným proudem vzduchu z výkonného ventilátoru. Vzdálenost, na kterou bude mlhovina dopadat, závisí na síle a směru větru. 
Pro více informací neváhejte kontaktovat: Mgr. Jan Petružálek, 606 782 096, petruzalek@hennlich.cz

Samostatné filtrační jednotky menších výkonů slouží pro potřeby lokálního odsávání, modulové řady výkonných filtrů lze libovolně zapojovat do celků s požadovaným výkonem. V rámci projektových řešení realizujeme odprášení technologických částí provozů včetně projektu, výroby a instalace zařízení. 
Pro více informací neváhejte kontaktovat: Josef Poisl, 602 443 909, poisl@hennlich.cz  

Paketovací lisy HENNLICH slouží k lisování odpadu. Lisováním se snižují náklady na likvidaci volně loženého materiálu. Není již třeba velký počet kontejnerů nebo se může snížit frekvence jejich vyvážení. Prostory vybavené paketovacím lisem HENNLICH se navíc snadno udržují v čistotě. 
Pro více informací neváhejte kontaktovat: Mgr. Jan Petružálek, 606 782 096, petruzalek@hennlich.cz 

Přijďte nás navštívit, rádi Vás uvítáme na stánku č. 27 v pavilonu A2!